Wysokość raty kredytu Mieszkanie dla Młodych

rata kredyt Mieszkanie dla MłodychRządowe dopłaty do kredytów hipotecznych Mieszkanie dla Młodych to dla młodych małżeństw i singli idealna pomoc w zakupie upragnionego mieszkania. Państwo dopłaca do kredytu mieszkaniowego w postaci wkładu własnego do 30% wartości mieszkania w zależności od spełnionych warunków i co najważniejsze nie trzeba mu tego oddawać. Jak to jednak z kredytami bywa, trzeba dokładnie przyglądać się temu, co podpisujemy, bo nie wszystko złoto co się świeci. Warto wiedzieć co ma wpływ na wysokość udzielonego kredytu i na koszt comiesięcznej raty kredytu Mieszkania dla Młodych. Pamiętaj, że im bardziej jesteś doinformowany, tym szybciej znajdziesz tańszy kredyt hipoteczny na zakup swojego pierwszego mieszkania z rządową dopłatą Mieszkanie dla Młodych.

Wysokość przyznanego kredytu na zakup mieszkania przede wszystkim będzie uzależnione od: zdolność kredytowa czyli oceny wiarygodności kredytobiorcy i wkładu własnego. W zależności od tego, do jakiej grupy ryzyka zostanie przez bank zakwalifikowany kredytobiorca, będzie mu przysługiwała wyższa lub niższa kwota kredytu i co za tym idzie wysokość raty. Banki zaproponują różne warunki kredytowe zależne od tego gdzie kredytobiorca pracuje, ile zarabia, jak do tej pory spłacał raty lub zaciągane kredyty. Czy ma wystarczająco dobrych poręczycieli do wnioskowanego kredytu, których na szczęście może dowolnie dołączać w programie Mieszkanie dla Młodych, by zwiększyć swoją zdolność kredytową. Spyta nas o wkład początkowy, czyli ile mamy własnych pieniędzy na kupno mieszkania. Wysokość wkładu własnego, czyli wskaźnik LTV ma pośrednio więc wpływ na wysokość kwoty udzielonego kredytu. LTV to stosunek kwoty wnioskowanego kredytu do wartości kredytowanego mieszkania. Im bardziej posiadamy większy wkład własny, tym bardziej możemy liczyć na wyższą kwotę kredytu i niższą marżę. Dlatego tak pomocna jest tutaj rządowa dopłata do wkładu własnego programu Mieszkanie dla Młodych. Wkład własny powoduje, że bank udzielając kredytu hipotecznego z rządową dopłatą teoretycznie przynajmniej ponosi mniejsze ryzyko.

Gdy bank wyliczy w końcu ile nam może pożyczyć, wówczas zacznie myśleć o swoich zyskach. Ponieważ na wysokość płaconej raty kredytu Mieszkania dla Młodych ma wpływ kilka podstawowych wskaźników, które mają bezpośredni wpływ na zysk banku. Takimi podstawowymi haczykami są więc, wysokość prowizji i marża.

Prowizja to opłata, którą kredytobiorca musi zapłacić w chwili podpisywania umowy kredytowej, czyli jednorazowy zysk banku za pożyczenie pieniędzy. Można ją zapłacić gotówką lub wliczyć ją w kwotę udzielonego kredytu, dzięki czemu nie musimy wykładać gotówki z własnego portfela. Kredytując jednak prowizję zapłacimy dodatkowo od niej odsetki, a więc rata nam wzrośnie. Jej wysokość zależy z reguły od strategii banku, udzielanej promocji lub czy w zamian za niższą kwotę prowizji zdecydujemy się na skorzystanie z innych produktów danego banku. Czasami można też wybierać pomiędzy pakietami „niższa prowizja + wyższa marża” i „wyższa prowizja + niższa marża”. Prowizję płacimy lub kredytujemy raz, zawsze na początku wypłaty kredytu hipotecznego w programie Mieszkanie dla Młodych.

Ważniejszym parametrem, który wpływa najbardziej na wysokość comiesięcznie płaconej raty zaciągniętego kredytu hipotecznego jest marża. Marża to przede wszystkim zysk banku od udzielonego kredytu hipotecznego w programie Mieszkanie dla Młodych i im wyższa, tym wyższy zysk banku. Bank udzielający kredyt hipoteczny indywidualnie ustala wysokość marży do każdego kredytu hipotecznego. Nie do końca jednak wiadomo, jak ją wylicza, bo zazwyczaj bank informuje tylko, że marża zależy od kwoty udzielonego kredytu hipotecznego, wkład własny kredytobiorcy, indywidualnej sytuacja kredytobiorcy i jego zdolność kredytowej oraz wskaźnika LTV i czy kredytobiorca skorzysta z dodatkowych usług banku (np. konto bankowe z wpłacanym na nie wynagrodzeniem, karta kredytowa, fundusze inwestycyjne). Nie jest to więc stała i z góry ustalona wartość. Jednak warto powalczyć o obniżenie marży udzielonego kredytu hipotecznego, bowiem jest stała w całym okresie spłacania kredytu i najbardziej wpływa na wysokość raty. Im niższa marża – tym niższe oprocentowanie kredytu, a tym samym – niższa rata kredytowa.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wysokość raty kredytu, to oprocentowanie. Oprocentowanie kredytu hipotecznego Mieszkanie dla Młodych składa się z tzw. stopy referencyjnej oraz marży banku. Stopa referencyjna to po prostu koszt pożyczanego pieniądza, czyli cena, którą za jego pozyskanie muszą zapłacić banki żeby móc sfinansować udzielany kredyt hipoteczny. Bank może ją uzależnić od wskaźnika WIBOR 3M lub WIBOR 6M i aktualizować co jakiś, z góry ustalony termin. Do stopy referencyjnej banki dolicza swoją marżę, czyli swój comiesięczny zysk. Ta część kredytu jest zmienna i w głównej mierze decyduje o cenie kredytu i wysokości raty w poszczególnych bankach.

WARUNKI MIESZKANIE DLA MŁODYCH